Súkromie užívateľa

Prevádzkovateľ neposkytne dáta vedené o užívateľovi (ďalej len dôverné informácie) tretej strane s výnimkou prípadov, keď sú k tomu oprávnení právnym predpisom. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na prípady, keď dá užívateľ súhlas k ich poskytnutiu tretím stranám. Súhlas môže byť daný akoukoľvek formou, napr. kliknutím na tlačítko.

Užívateľ týmto prehlasuje a potvrdzuje, že bol pred udelením súhlasu k spracovaniu dôverných informácií poučený spracovateľom najmä ďalších uvedených spoločností o právach vyplývajúcich pre užívateľa z právnych predpisov, najmä z § 21 zákona č. 428/2002 Zb, o ochrane osobných údajov.

MVDr. Henrich Müller
Sobotište 49, 906 05, Slovenská republika
henrich(.)muller(a)sorbusdomestica(.)sk
Mobil: +421 / 905 316 030
Copyright © 2009 MVDr. Henrich Müller  |  Kontaktný email: henrich(.)muller(a)sorbusdomestica(.)sk  |  Stránku vytvoril a prevádzkuje EWORKS.sk